ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๐ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การประสานงานคดีในชั้นศาล” รวมทั้งขอรับฟังการพิจารณาคดีในชั้นศาล

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒๐ คน  ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ “การประสานงานคดีในชั้นศาล” รวมทั้งขอรับฟังการพิจารณาคดีในชั้นศาล


เอกสารแนบ