ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จำนวน ๑๒๐ คน

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม จำนวน ๑๒๐ คน


เอกสารแนบ