ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก” ร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"


เอกสารแนบ