ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราว (EM) และการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยชั่วคราว (EM) และการปฏิบัติงานส่วนต่างๆ


เอกสารแนบ