ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานพระพุทธมงคลคีรีขันธ์ และสักการะศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เอกสารแนบ