ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏบัติงานของบุคลากรขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการธรรมะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปฏบัติงานของบุคลากรขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑


เอกสารแนบ