จำนวนข่าวทั้งหมด 72
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และงานอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ไร้แอลกอฮอล์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 478   :: วันที่ 20 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
  :: ข่าวที่ 477   :: วันที่ 20 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 476   :: วันที่ 20 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธี “รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีไทย” เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธี “รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีไทย” เนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 475   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 141 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 474   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน "รายการกฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 473   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 472   :: วันที่ 10 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายธนชัย  เปรมธนวิศิษฏ์ เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นายธนชัย เปรมธนวิศิษฏ์ เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ
  :: ข่าวที่ 471   :: วันที่ 4 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 164 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
  :: ข่าวที่ 470   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งมอบรถยนต์ตู้ให้แก่วัดธารทอง
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่งมอบรถยนต์ตู้ให้แก่วัดธารทอง
  :: ข่าวที่ 469   :: วันที่ 28 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 468   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 73 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ภาค ๗ ครั้งที่  ๖
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ภาค ๗ ครั้งที่ ๖
  :: ข่าวที่ 467   :: วันที่ 21 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 86 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยม และบูรพาจารย์ในวิหารหลวงวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี ปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยม และบูรพาจารย์ในวิหารหลวงวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
  :: ข่าวที่ 466   :: วันที่ 19 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 75 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 465   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน
โครงการเผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชน "รายการกฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 464   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 463   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 61 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 462   :: วันที่ 13 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 461   :: วันที่ 7 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  :: ข่าวที่ 460   :: วันที่ 6 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 96 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ (กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์)
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ (กาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์)
  :: ข่าวที่ 459   :: วันที่ 5 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 46 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |