จำนวนข่าวทั้งหมด 64
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 537   :: วันที่ 3 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 536   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๖ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
  :: ข่าวที่ 535   :: วันที่ 29 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 534   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  :: ข่าวที่ 533   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ "กฎหมายใกล้ตัว"
  :: ข่าวที่ 532   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๒ และรุ่นที่ ๖๓"
  :: ข่าวที่ 531   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 82 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงาน "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 530   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 529   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 181 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 528   :: วันที่ 26 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธี “จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธี “จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”
  :: ข่าวที่ 527   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 115 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงาน “วันรพี ประจำปี ๒๕๕๗”
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดงาน “วันรพี ประจำปี ๒๕๕๗”
  :: ข่าวที่ 526   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 69 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมรายการ "ที่นี่เมืองสามอ่าว"
  :: ข่าวที่ 525   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 38 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้า
  :: ข่าวที่ 524   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
รายชื่อผู้ประนีประนอมปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 523   :: วันที่ 15 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงาน กศน.สัญจร ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดงาน กศน.สัญจร ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 521   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานกุศลพิธีไหว้ครู “องค์จตุโชค” หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานกุศลพิธีไหว้ครู “องค์จตุโชค” หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 520   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  :: ข่าวที่ 519   :: วันที่ 1 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 58 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 518   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 67 )
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดทำโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเทิดไท้ ๘๒ พรรษา มหาราชินี"
  :: ข่าวที่ 517   :: วันที่ 31 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |