ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • :: ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Prachuapkhirikhan Provincial Court :: สำนักงานศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 125
กส.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.1112/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.23/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.379/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.381/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.433/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.498/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.542/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.552/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.559/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.637/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.638/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.644/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.661/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.663/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.664/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.665/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.668/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.669/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.672/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.693/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.748/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.750/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.751/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.779/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.780/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.781/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.782/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.783/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.784/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.785/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.786/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.787/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.790/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.791/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.792/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.793/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.794/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.795/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.829/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.830/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.831/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.832/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
ผบ.833/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.834/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.843/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.844/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.845/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.846/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.847/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.848/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.849/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
ผบ.850/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.851/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.852/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.859/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.860/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.861/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.872/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.873/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.874/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.875/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.876/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.878/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.879/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
ผบ.880/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.892/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.899/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.903/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.904/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.905/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.906/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.907/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.908/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.909/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
ผบ.910/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.911/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.912/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
ผบ.913/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.928/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.929/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.930/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
ผบ.939/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 8.30 น.
ผบ.940/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
ผบ.941/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.124/61
นัดพร้อม/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.131/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.165/57
พร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.180/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.203/61
นัดพรัอม/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.223/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.247/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
พ.248/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.268/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.269/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.270/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.271/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 8.30 น.
พ.272/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.273/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.274/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.275/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.276/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.282/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
พ.286/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
พ.287/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
พ.288/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.00 น.
พ.289/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.290/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.292/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
พ.293/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
พ.296/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.297/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.298/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.00 น.
พ.299/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
พ.300/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
พ.302/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
พ.304/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 8.30 น.
พ.305/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 8.30 น.
พ.517/58
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
พ.53/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 8.30 น.
อ.1060/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.3
อ.1084/61
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1215/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1223/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.723/61
ไกล่เกลี่ย/ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.